Vítáme vás na webových stránkách, které mapují atraktivní dětská hřiště v Praze a přinášejí přehled aktivit pro rodiny s dětmi.

Každé z vytipovaných hřišť jsme minimálně dvakrát navštívili, abychom poznali jak hřiště, tak i jeho bezprostřední okolí. Hřiště jsme vybírali na základě konzultace s úřady všech městských částí. Zaměřili jsme se nejen na výčet atrakcí, ale také na další praktické informace. Znalost okolí umožnila doporučit zajímavá místa, která najdete v jejich blízkosti (muzea, sportoviště, naučné stezky, zoo koutky apod). Našim cílem nebylo popsat všechna hřiště, ale pouze ta, jejichž návštěvu byste si neměli nechat ujít!

Informace průběžně aktualizujeme a postupně přidáváme další lokality. Jestliže vám ve výčtu nějaké pěkné hřiště chybí, můžete ho vložit podle manuálu, který najdete na stránkách. Na úvodní stranu máte rovněž možnost vložit krátký příspěvek.

Aplikace byla oceněna v soutěži "Společně otevíráme data (2014)", pořádané Fondem Otakara Motejla, kde se umístila na 2. místě.

Pozitivní ohlasy nás přivedly na nápad rozšířit projekt o část věnovanou institucím, které připravují programy pro děti. Oslovili jsme proto mateřská centra, domy dětí a mládeže, muzea, galerie, divadla i kulturní centra v Praze a středních Čechách a nabídli jim, aby své aktivity samy představily.

Autoři

Podpořit projekt Přidat hřiště