Rodinné centrum U motýlků

Aktivity

<p>Zaveden&eacute; rodinn&eacute; centrum v Praze 4 &ndash; Kunratic&iacute;ch, kter&eacute; nab&iacute;z&iacute; &scaron;irok&eacute; spektrum služeb pro rodinu i &scaron;irokou veřejnost včetně podpory mezigeneračn&iacute;ho soužit&iacute;.</p> <p><br /> - Dětsk&aacute; skupina pro 12 dět&iacute; již od 2 let, denně od 8 do15 hodin.<br /> - Sportovn&iacute; i v&yacute;ukov&eacute; kurzy pro děti i dospěl&eacute;.<br /> - Jednor&aacute;zov&eacute; z&aacute;bavn&eacute; akce (Poh&aacute;dkov&yacute; les, Svatomartinsk&aacute; j&iacute;zda, Mikul&aacute;&scaron;sk&aacute;).<br /> - Velk&aacute; voln&aacute; herna zdarma denně kromě p&aacute;tku od 16 do 18 hodin.<br /> - V&yacute;tvarn&eacute;, hudebn&iacute;, dramatick&eacute; a kreamick&eacute; d&iacute;lny v&nbsp;r&aacute;mci odpoledn&iacute; herny.<br /> - Semin&aacute;ře a předn&aacute;&scaron;ky pro dospěl&eacute;.<br /> - Bazary dětsk&eacute;ho oblečen&iacute; a potřeb.<br /> - Profesion&aacute;ln&iacute; focen&iacute; rodin.<br /> - Dětsk&yacute; t&aacute;bor i př&iacute;městsk&eacute; t&aacute;bory po cel&eacute; l&eacute;to.<br /> - Pron&aacute;jem prostor pro soukrom&eacute; oslavy.</p>

Kontakty

<p>Rodinné centrum U motýlků, Golčova 24/7, 148 00 Praha 4-Kunratice. <a href='http://www.umotylku.cz/' target='_blank'>www.umotylku.cz</a>, <a href='mailto:info@umotylku.cz'>info@umotylku.cz</a></p><p>tel: 608 323 545</p>

Otevírací doba

<p>Ponděl&iacute; &ndash; čtvrtek: 8:00 &ndash; 15:00, 16:00 &ndash; 18:00 hodin.<br /> P&aacute;tek: 8:00 &ndash; 13:00 hodin.</p>