Centrum inspirace a tvořivosti

Aktivity

<p>Centrum inspirace a tvořivosti je rodinné a komunitní centrum určené dětem i rodičům, prarodičům a rodinám. Nachází se v příjemném prostředí městské části Prahy 6 - Bubenči.</p><p>Od roku 2002 je provozováno neziskovou organizací Občanská inspirace. Organizace realizuje vzdělávací projekty pro děti i dospělé, provozuje poradnu pro rodiče a logopedické poradenství. Pořádá interaktivní a psychosociální programy pro rodiče s dětmi předškolního věku a otevřené jednorázové akce pro děti i dospělé. Mezi pravidelné zájmové aktivity patří: výtvarné a keramické dílny, hudební činnosti, pohybová a taneční výchova, dopolední školička pro předškoláky a environmentální programy pro děti.<p/><p>V rámci vzdělávacího projektu Inspirace a impulsy rozvíjíme pracovní a psychosociální kompetence osob, zejména rodičů na MD a RD. Cílem těchto aktivit je, aby se zmíněná cílová skupina snadněji uplatnila na trhu práce. Projekty realizujeme s cílem rozvíjet komunitní, kulturní a sociální život obyvatel nejen Prahy&nbsp;6, ale i blízkého i vzdálenějšího okolí našeho centra.<p/><p>Součástí Centra je i provozování veřejné venkovní knihovny v bývalé telefonní budce - KNIHOBUDKY, ve které můžete odložit, ale i získat knížky nebo i hračky pro děti. </p>

Kontakty

<p>Centrum inspirace a tvořivosti<br/>Charlese de Gaulla 18,<br/>Praha 6, 160 00<br/>(budova MŠ, přízemí)</p><p><a href='http://www.obcanskainspirace.cz/' target='_blank'>www.obcanskainspirace.cz</a>, <a href='mailto:info@obcanskainspirace.cz'>info@obcanskainspirace.cz</a><br />+420 721 770 462 </p>

Otevírací doba

<p>PO - ČT: 8.30 - 16:00 hodin,</p><p>PÁ: 8.30 - 14:00 hodin</p>