DDM hl. m. Prahy - Jezdecké středisko Zmrzlík

Aktivity

<ul><li>Jsme největší volnočasové zařízení v České republice s tradicí od roku 1950. Pro všechny věkové kategorie nabízíme přes 500 kroužků, ateliérů, kurzů a oddílů. Zaměřením pravidelných činností uspokojíme i ty nejnáročnější. Svědčí o tom každoročně vzrůstající počet zájemců. V letošním školní roce je jich celkem 4.000. </li><li>Poskytujeme vzdělávání pro předškoláky prostřednictvím center pro předškolní děti. Pro tuto věkovou kategorii pořádáme i kroužky a tábory. </li><li>Organizujeme velké množství akcí pro veřejnost: divadelní, pěvecká či taneční vystoupení a přehlídky, výstavy, výlety, soutěže, oslavy výročních svátků (masopust, vánoční a velikonoční dílny, mikulášské besídky, Dny dětí...) atd. </li><li>Za rok uspořádáme kolem 150 táborů všech typů a zaměření pro všechny věkové kategorie pro více než 3.000 zájemců. </li><li>Zaměřujeme se také na vzdělávací a výukové programy a kurzy pro žáky a učitele základních a středních škol. </li><li>Koordinujeme a organizujeme mezinárodní aktivity (výměny mládeže a Evropská dobrovolná služba v rámci programu Erasmus+...). </li><li>Již několik let úspěšně pořádáme velmi populární oborové soutěže (přírodovědné olympiády, POPRASK …). </li><li>Celoročně provozujeme vlastní ubytovací zařízení ve Střelských Hošticích, v Janských Lázních, ve Vřesníku u Humpolce, v Lomech u Jindřichova Hradce, ve Lhotce u Mělníka, v Podhradí u Ledče nad Sázavou, ve Višňové u Křivoklátu. Určené jsou nejenom nám, ale i školám, školským zařízením, NNO, firmám, veřejnosti aj. </li><li>Ve svých otevřených klubech vytváříme zázemí pro činnost neorganizované mládeže. </li><li>Hlídáme úroveň vzdělávání a kvalitu našich akcí. </li><li>Zřizovatelem je hlavní město Praha, které naši činnost kontroluje. </li></ul>

Kontakty

<p>Jezdecké středisko Zmrzlík DDM hl. m. Prahy, Na Zmrzlíku 3, 155 00 Praha 5, <a href='http://www.ddmpraha.cz/' target='_blank'>www.ddmpraha.cz</a>, <a href='mailto:zmrzlik@ddmpraha.cz'>zmrzlik@ddmpraha.cz</a> <br />Klub Klamovka DDM hl. m. Prahy, Podbělohorská 3, 150 00 Praha 5, <a href='http://www.ddmpraha.cz/' target='_blank'>www.ddmpraha.cz</a>,<a href='mailto:klamovka@ddmpraha.cz'>klamovka@ddmpraha.cz</a> <br />Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, 150 00 Praha 5, <a href='http://www.ddmpraha.cz/' target='_blank'>www.ddmpraha.cz</a>, <a href='mailto:priroda@ddmpraha.cz'>priroda@ddmpraha.cz</a> <br />Stadion mládeže DDM hl. m. Prahy, Na Kotlářce 1, 160 00 Praha 6, <a href='http://www.ddmpraha.cz/' target='_blank'>www.ddmpraha.cz</a>, <a href='mailto:stadion@ddmpraha.cz'>stadion@ddmpraha.cz</a> <br />Stanice techniků DDM hl. m. Prahy, Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6, <a href='http://www.ddmpraha.cz/' target='_blank'>www.ddmpraha.cz</a>, <a href='mailto:technici@ddmpraha.cz'>technici@ddmpraha.cz</a> <br />Informační centrum pro mládež DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8, <a href='http://www.ddmpraha.cz/' target='_blank'>www.ddmpraha.cz</a>, <a href='mailto:icm@ddmpraha.cz'>icm@ddmpraha.cz</a> <br />Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8, <a href='http://www.ddmpraha.cz/' target='_blank'>www.ddmpraha.cz</a>, <a href='mailto:spektrum@ddmpraha.cz'>spektrum@ddmpraha.cz</a></p>

Otevírací doba

Po-Pá: 8 – 22 hodin